Ibu Indonesia

Adoptie uit Indonesië

Tussen 1976 en 1983 zijn ongeveer 3500 kinderen uit Indonesië door Nederlandse ouders geadopteerd. Soms kloppen de adoptiepapieren en lukt het ons een moeder (of familie) in Indonesië terug te vinden.

Helaas blijken de adoptiepapieren ook vaak niet te kloppen.
De moeders die in de adoptiedossiers worden genoemd blijken dan na DNA-onderzoek niet de werkelijke moeder te zijn. Soms blijken kinderen onder valse voorwendselen bij hun biologische moeder te zijn weggehaald en zijn zij door handelaren verkocht.
In 1983 heeft Indonesië vanwege de vele misstanden internationale adoptie verboden. In 2017 heeft Zembla hier aandacht aan besteed in de documentaire “adoptiebedrog”.

Op zoek naar de moeders

De biologische moeders bevonden (en bevinden) zich vaak in het kwetsbaarste deel van de samenleving. Zij hebben vrijwel geen mogelijkheden aan hun lot te ontsnappen.
Wij zien het als onze missie deze moeders in Indonesië te vinden, hen te steunen en hen de mogelijkheid te bieden hun verhaal te vertellen en herenigd te worden met hun kinderen (als ook hun kinderen dit wensen).

DNA

Om deze reden hebben we in 2019 besloten een stichting (Ibu Indonesia) op te richten om zoveel mogelijk moeders die eind jaren zeventig, begin jaren tachtig een kind voor adoptie in Indonesië hebben afgestaan (of is afgenomen) de mogelijkheid te bieden om door middel van DNA-onderzoek hun afgestane kind terug te vinden.

We willen deze moeders in de gelegenheid stellen een DNA-test te doen waarmee zij hun DNA kunnen laten verwerken in een DNA-bank.
Veel geadopteerden hebben dit inmiddels ook gedaan, waardoor de kans op een match aanwezig is. Hoe meer moeders we kunnen vinden en in de gelegenheid stellen DNA af te staan, hoe groter de kans op een match.


Het bestuur van de Stichting Ibu Indonesia bestaat uit Nani Keizer, Patricia Steenstra en Berber Swart.

Nani Keizer (secretaris)

In 1982 ben ik geadopteerd en ben ik vanuit Jakarta naar Nederland gekomen. Helaas heb ik ook te horen gekregen dat ik illegaal afgestaan ben, dit omdat de moeder uit mijn dossier gevonden is, maar helaas heeft zij toegegeven dat zij destijds alleen voor baby’s zorgde die binnenkwamen. Ook na DNA-onderzoek bleek er geen match te zijn. Helaas liep ik ook in mijn 2e zoektocht op een dood spoor. Mijn inzet in deze Stichting is groot en ik zie dit als een mooi alternatief voor de moeders in Indonesië en voor geadopteerden die vastlopen in hun zoektocht.  Door een DNA-test te doen hopen wij dat er op deze manier matches uit voortkomen. Hoe mooi en waardevol zou dat zijn. Ik ben Holistisch Therapeut in opleiding en wil mij gaan specialiseren in de hechtingsproblematiek. Daarnaast werk ik als begeleider binnen een zorginstelling.

 


Patricia Steenstra (penningmeester)

Volgens mijn geboortepapieren is mijn naam Irawati en ben ik in 1981 geboren in Jakarta. Helaas is de inhoud van mijn adoptiedossier vals, net zoals dat van zoveel anderen die in dezelfde periode vanuit Indonesië naar Nederland zijn gekomen. DNA-onderzoek heeft dit inmiddels uitgewezen.
Misschien is mijn moeder wel op zoek naar mij of beschikt een andere geadopteerde over mijn gegevens. Om deze reden ben ik gedreven om zoveel mogelijk moeders op te sporen om DNA bij af te laten nemen en de moeders en de kinderen (mochten zij dit beiden wensen) met elkaar in contact te brengen.
In het dagelijks leven ben ik echtgenote, moeder en werk ik fulltime als management assistent. Ik hoop in de nabije toekomst mijn gezin eens mee te kunnen nemen naar het mooie Indonesië en daar te genieten van het eten en de mensen.

 

Berber Swart (voorzitter)

Zelf ben ik niet geadopteerd maar heb wel een sterke band met Indonesië. Mijn vader en schoonmoeder zijn geboren in Yogyakarta. Onze familiegeschiedenis is verbonden met Indonesië. Misschien juist omdat ik mij zo bewust ben van deze familiegeschiedenis kan ik mij niet goed voorstellen hoe het leven zou zijn zonder deze kennis.
In mijn professionele leven ben ik advocaat, gespecialiseerd in het straf- en vreemdelingenrecht en ben ik docent aan de Hanzehogeschool.
Ik hou van Indonesië, van de taal, van de enorme veerkracht die de mensen hebben, van de gastvrijheid en gezelligheid, van het eten, van de creativiteit en betrokkenheid die ik daar vaak heb mogen ervaren.
Om deze reden zet ik graag mijn kennis en mogelijkheden in om de moeders in Indonesië te steunen.


Onze belangrijkste activiteiten
Subsidie

Vanuit het ministerie is subsidie verstrekt voor verschillende activiteiten. Helaas wordt nog geen subsidie verstrekt voor DNA-testen. Ook worden individuele kosten van individuele geadopteerden niet vergoed.

Binnen de mogelijkheden die er wél zijn heeft Stichting Ibu Indonesia er voor gekozen subsidie aan te vragen voor activiteiten waarmee het ondersteuningsaanbod aan interlandelijk geadopteerden wordt versterkt én ter ondersteuning van zoektochten of rootsreizen in Indonesië. Zo komt het geld direct ten goede aan geadopteerden en worden de zoekmogelijkheden in Indonesië nu en in de toekomst vergroot. 

Het voorstel dat we aan het ministerie hebben gedaan is goedgekeurd. Dit betekent dat we vanaf 2023 geld hebben voor de volgende activiteiten. We zijn al vol enthousiasme aan de uitvoering van onze plannen begonnen.

Zoektochten

Met de subsidie van het ministerie kunnen we gratis zoektochten aanbieden.
Als geadopteerde betaal je alléén voor de DNA-test (als we familie vinden). Je hoeft dus geen onkosten te betalen en ook geen bonus als je familie wordt gevonden. Geld hoeft dus geen belemmering meer te zijn om een zoektocht te starten. 

Al 8 jaar ervaring met zoeken en al 5 jaar een stichting

We zoeken al sinds 2016 met dezelfde zoeker(s)/veldwerker. Hierdoor hebben we veel expertise opgebouwd. In 2023 hadden we ongeveer 30 zoektochten afgerond. In 20 zoektochten hebben we de moeder (of haar familie) uit het dossier gevonden. Na een DNA-test bleek ongeveer de helft van de gevonden families daadwerkelijk familie te zijn van de geadopteerde. Daarnaast hebben we van 10 moeders die ooit een kind hebben afgestaan, maar niet weten hoe hun kind heet, DNA laten opnemen in de DNA-bank van MyHeritage.

We bieden altijd de mogelijkheid aan -als we familie vinden-  om DNA af te staan voor de databank van MyHeritage. Dit is helaas een absolute noodzaak omdat de adoptiedossiers vaak niet kloppen.
We kiezen voor de testen van MyHeritage omdat bij deze testen 700.000 stukjes uit het DNA vergeleken worden. Hierdoor zijn de resultaten zeer betrouwbaar.  De in het verleden veel gebruikte 1-op-1 testen (waar maar 20 stukjes worden vergeleken) zijn veel minder betrouwbaar en geven soms een verkeerde uitslag. Vooral als de ouders niet meer in leven zijn en er om deze reden getest wordt met andere familieleden, geeft een 1-op-1 test geen duidelijkheid en ook kunnen er matches gemist worden.

Tijdens de zoektocht houden we je op de hoogte van de voortgang. We plannen de tijd van onze zoeker efficiënt in, en combineren de reizen zoveel mogelijk.
Het is van groot belang dat een zoektocht wordt begeleid door een deskundige veldwerker. Fouten kunnen grote gevolgen hebben. We hebben daarom dit jaar 8 nieuwe veldwerkers opgeleid tijdens een vijfdaagse cursus.  

Privacy

Privacy is erg belangrijk. Op onze website en social media zul je daarom geen foto’s of filmpjes aantreffen van herenigingen. Adoptie is geen sprookje. Bij ons kun je jezelf zijn en deel je je emoties in alle rust met degenen die belangrijk voor je zijn.

Ook adviseren we dringend je gegevens en de gegevens van je Indonesische familie alleen openbaar te maken (door bijvoorbeeld een oproep te doen) als alle andere zoekmogelijkheden uitgeput zijn. 

Ben je van plan zelf naar Indonesië te gaan om te zoeken? Bedenk dan dat als je de familie vindt die in je dossier wordt genoemd, je nog geen DNA-test hebt gedaan en de onzekerheid hierover dan zwaar kan vallen. Een zoektocht op afstand, voorafgaand aan je reis kan dan meer rust brengen.

Lees meer over onze zoektochten in Indonesië >>>

Rootsreizen

Met de subsidie bieden we verder op maat gemaakte rootsreizen aan, specifiek ontwikkeld voor reizigers die geadopteerd zijn uit Indonesië. Je kan vijf dagen lang gratis gebruik maken van een tolk/gids of deelnemen aan leuke activiteiten om Indonesië (beter) te leren kennen. 
Deze reizen zijn voor geadopteerden die hun familie hebben gevonden, maar ook voor geadopteerden die hun familie nog niet hebben gevonden. We werken nu al weer enige jaren samen met een reisorganisator in Indonesië die al meer dan 25 jaar ervaring heeft met rootsreizen. De reizen verlopen naar volle tevredenheid en voegen echt iets toe. In 2023 hebben 9 geadopteerden een rootsreis via ons geboekt en voor 2024 staan er ook al weer 8 in de planning.

Als je naar je geboorteland wilt reizen met subsidie nemen we contact met je op en plannen we samen de vakantie die bij jou past.
Ook na afloop houden we contact en bespreken we de reis met je na, als je daar behoefte aan hebt.

Lees meer over rootsreizen>>>

Archivering

Hoewel er niet veel archieven bewaard zijn gebleven, zijn er op een paar plekken in Indonesië nog fysieke archieven te vinden. Deze archieven zijn niet gedigitaliseerd, waardoor het zoeken in deze archieven veel tijd kost en niet vanuit Nederland kan plaatsvinden. Ook zijn de omstandigheden waarin deze papieren archieven worden bewaard vaak te vochtig waardoor het papier langzaam vergaat.

In 2022 hebben we samen met een stichting in Indonesië een digitaal systeem ontwikkeld, specifiek gericht om archieven met adoptiedossiers te digitaliseren.
We hebben hiermee al één archief succesvol gedigitaliseerd. Dit jaar zijn we druk in gesprek met meerdere locaties en organisaties waar nog een fysiek archief aanwezig is en bieden onze diensten aan. We gaan ons best doen alle gegevens die er nog zijn zorgvuldig en veilig op te slaan zodat er geen gegevens verloren gaan en de gegevens voor nu en in de toekomst bewaard blijven.

Lees meer over het archief in Semarang>>>

Met deze projecten zorgen we er voor dat elke cent goed besteed wordt en ten goede komt aan alle geadopteerden uit Indonesië.

Dossieranalyse

Kom je er niet uit wat er precies in je adoptiedossier staat? Wil je meer weten over je adoptieprocedure en je zoekmogelijkheden?
Je kan je dossier gratis door ons laten analyseren. We beschikken over veel kennis over de organisaties en personen die indertijd betrokken waren bij adoptie en kunnen aan de hand hiervan je informatie geven.

Hulp nodig? Neem contact op!


Voortgang

DNA test MyHeritage zoektocht adoptie

-30-

De afgelopen jaren hebben we veel moeders (of hun familie) kunnen opsporen en hen geholpen met het het afnemen en opsturen van DNA naar de databank van MyHeritage. Rond de 30 moeders (of hun familie) staan nu geregistreerd in de databank van MyHeritage.

-75-

Daarnaast hebben we al meer dan 75 dossiers geanalyseerd en veel geadopteerden meer duidelijkheid kunnen geven over hun afkomst en misverstanden kunnen ophelderen.

-9-

In 2023 hebben we naar volle tevredenheid 9 rootsreizen georganiseerd

-1-

In 2022 hebben we een digitaal systeem ontwikkeld voor het digitaliseren van archieven en hebben we 1 archief gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt.


Mooie fotos en filmpjes

Het een bewuste keuze geen foto’s en geen namen van de moeders, gevonden families of geadopteerden voor wie wij werken op onze website of social media te plaatsen. Wij garanderen dat wij absoluut vertrouwelijk met alle verstrekte gegevens omgaan en merken dat dit wordt gewaardeerd.
Omdat de moeders zich in een afhankelijke positie bevinden kan het zijn dat als wij om toestemming vragen, zij zich gedwongen voelen hiermee in te stemmen. Om dit te voorkomen hebben wij besloten deze vraag niet te stellen.
Om deze reden delen wij het resultaat van het DNA-onderzoek ook alleen met de betrokken personen.

Kijk voor het laatste nieuws op de berichtenpagina>>>


(Photo by William Manuel Son)

Hoe nuttig was deze informatie?

Jammer dat je deze informatie niet zo nuttig vond

Help ons dit te verbeteren

Wil je feedback geven?

error: