adoptie indonesie

In het rapport van de commissie worden 11 pagina’s besteed aan de adoptiemistanden in Indonesië.

Niet veel nieuwe informatie, maar wel een duidelijk overzicht en een heldere conclusie.

Fijn dat de Commissie heeft geluisterd en onze informatie heeft meegenomen,  met een vermelding naar onze website in de voetnoten.


 

voetnoten bij het rapport van de commissie onderzoek interlandelijke adoptie


commissie interlandelijke adoptie


Hoewel het rapport van de commissie een heldere conclusie heeft gaan we door met het verzamelen van informatie.

Help je mee het overzicht nog verder compleet te maken?

Presentatie rapport Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie

rapport commissie interlandelijke adoptie

Deze ochtend presenteerde de commissie interlandelijke adoptie het langverwachte rapport op een persconferentie in Den Haag. Via YouTube >> hebben we de persconferentie kunnen volgen.

Structurele en ernstige misstanden

De conclusie van de commissie is dat er sprake is geweest van structurele en ernstige misstanden.

In de adoptieprocedure lag de focus éénzijdig op de belangen van de adoptieouders. Financiële prikkels hebben geleid tot het misbruik maken van armoede of andere omstandigheden, vervalsing van documenten, afstand van kinderen tegen betaling of onder dwang, babyfarming en bewust zoekmaken identiteit en afkomst.

De commissie pleit er voor de geschonden relatie tussen de Nederlandse overheid en de gadopteerden, de adoptieouders, de geboorteouders en familie te herstellen, excuses te maken en te erkennen dat  de overheid is tekortgeschoten.

De commissie adviseert verder een landelijk expertisecentrum in te stellen waar geadopteerden terecht kunnen voor hulp bij hun zoektocht en psychologische en juridische hulp.

De afstandsmoeders zijn de grote vergeten groep

De commissie geeft aan dat lange tijd werd gedacht dat adoptie leidde tot een win-win situatie waarbij aan de kinderen betere kansen werden geboden en de kinderwensen van adoptieouders kon worden vervuld. Ongeoorloofde adoptie werd hierdoor geaccepteerd.

De commissie geeft aan dat in de adoptieprocedure de afstandsouders in dit proces een grote vergeten groep zijn.  Geboortemoeders komen nauwelijks in het verhaal voor. Als je in arme landen mensen confronteert met voor hen forse financiële bedragen dan is dat vragen om problemen. In dit proces stonden de adoptieouders centraal.  Men volgde het principe “ouder zoekt kind” en niet  “kind zoekt ouder”.

Excuses

Minister Dekker heeft in reactie op de bevindingen van de commissie namens het kabinet aan de geadopteerden excuses aangeboden.

Hij is de commissie dankbaar dat zij de Nederlandse overheid een spiegel heeft voorgehouden en is de geïnterviewden dankbaar voor het vertellen van hun verhaal.

Hij erkent dat de Nederlandse overheid niet heeft gedaan wat er van de overheid  mocht worden verwacht en dat de Nederlandse overheid een actievere rol had moeten aannemen. Dit is heel pijnlijk en excuses zijn daarom op zijn plaats, zo stelt hij vast.  De Nederlandse overheid heeft de morele verantwoordelijkheid de geadopteerden te helpen en zal dit ook gaan doen.

Lees hier de volledige reactie van de Minister >>>

En nu?

We zijn erg blij met de excuses en met het aanvaarden van het feit dat de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid heeft te gaan helpen en een actievere rol op zich te nemen.

We hopen van harte dat de minister na het lezen van het rapport ook excuses maakt  aan de geboorteouders en ook tegenover hen zijn verantwoordelijkheid neemt.

Het komende half jaar zal de minister met de belangenorganisaties verder overleggen om te bespreken hoe het landelijk expertisecentrum het beste kan worden opgezet. Hij geeft hierbij aan dat er geen kostbare tijd meer verloren mag gaan, omdat veel geboortemoeders al op leeftijd zijn.

Lees hier het rapport >>>

 

Dharma Kasih in Jakarta

Dharma Kasih adoptie Jakarta

Oproep: Wie is er geadopteerd vanuit het ziekenhuis Dharma Kasih in Jakarta?

Er zouden ongeveer 25 geadopteerden via het kliniekje Dharma Kasih in de wijk Johar Baru door Nederlandse ouders zijn geadopteerd.
We weten dat de Nederlandse vereniging BANND met het ziekenhuis (en het echtpaar Kawulusan die leiding gaf aan het kliniekje) samenwerkte.
De officiele naam was:
Yayasan Sosial dan Kesehatan Kristen di Jakarta Rumah Sakit Kebidanan “Dharma Kasih”
Wil je in contact komen met andere geadopteerden uit Dharma Kasih, zodat je informatie en foto’s kunt uitwisselen? Laat het weten zodat jullie met elkaar in contact kunnen komen.
Categorieën Geen categorie

Lotgenoten uit het zelfde weeshuis

lotgenoten adoptie indonesie

Via welke Indonesische stichting of weeshuis ben jij naar Nederland gekomen?
Wil je meer weten over deze stichting?  Vind je het leuk in contact te komen met lotgenoten om bijvoorbeeld foto’s en ervaringen uit te wisselen?

Sluit je aan bij de FB-groep van jouw weeshuis, stichting of stad:Staat jouw weeshuis of stichting er niet bij en heb je wel behoefte aan contact? laat het ons weten, dan kunnen we samen een groep aanmaken en promoten.


Op onze website hebben we alle algemene informatie over alle stichtingen die bekend is samengebracht:

Lees meer over alle stichtingen en weeshuizen in Indonesie die zich bezig hielden met adoptie >>>

Categorieën Geen categorie

Batik Mondkapjes

mondkapjes indonesie

Bestel batik mondkapjes en steun Ibu Indonesia!

1 mondkapje voor 4,95 euro

4 mondkapjes voor 16,95 euro

(inclusief verzendkosten)

Voor elk mondkapje dat je bestelt gaat er 1 euro naar Ibu Indonesia!

Bestel nu >>>

batik mondkapjes

Categorieën Geen categorie

Is de Nederlandse staat verplicht geadopteerden te ondersteunen?

Heeft de Nederlandse staat zorgvuldig gehandeld bij het opstellen en naleven van de regels voor adoptie uit Indonesië ?

Wat is er gedaan om te voorkomen dat adoptie en kinderhandel niet door elkaar gingen lopen?
Was er sprake van een zorgvuldig proces?

Wat was de rol van de Nederlandse overheid?

Lees verder >>>


Nederlandse overheid, wacht niet langer en ondersteun alle geadopteerden in hun zoektocht en creëer goede voorzieningen zodat ook DNA-onderzoek mogelijk is!

 

Nieuws van het Ministerie en de Commissie

Op dinsdag 13 oktober waren zo’n 25 organisaties die zich inzetten voor geadopteerden uit het buitenland (o.a Bangladesh, Haiti, China, Nepal, Sri Lanka, Zuid-Korea, Vietnam, India, Colombia, Brazilië en Indonesië) door het ministerie uitgenodigd om deel te nemen aan een overleg.
Ook Ibu Indonesia was hierbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst kregen wij vooral uitleg over de plannen van het ministerie en ontvingen wij een update over de voortgang van het onderzoek van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden (COIA).

Wat is er veranderd?

Sinds Zembla in 2017 met de documentaire “Adoptiebedrog” Nederland de ogen opende, zijn we alweer 3 jaar verder. Vanuit de overheid is gereageerd met het instellen van een Commissie (COIA) die onderzoek doet naar de misstanden.
Daarnaast is het ministerie (onder verantwoordelijkheid van minister Dekker) in 2018 begonnen met het in kaart brengen van de mogelijkheden geadopteerden te ondersteunen.
Door de corona-uitbraak is de Commissie nog niet klaar met haar onderzoek en ook van het ministerie kwam lange tijd geen duidelijkheid. Heel frustrerend, want zoveel tijd hebben we niet meer om de moeders in Indonesië te vinden.

Het ministerie

Afgelopen weken heeft het ministerie laten weten dat er nu snel geld beschikbaar komt. Als het goed is nog dit jaar.
Het ministerie heeft voorgesteld de steun in drie fasen te laten verlopen:
Het ministerie wil in de eerste fase alleen geld beschikbaar stellen voor het versterken van de organisaties van geadopteerden.
Aan de ene kant goed nieuws dat er nu eindelijk weer voortgang is, maar heel teleurstellend dat er (nog) geen geld vrijkomt voor zoektochten en DNA-onderzoek.
In fase 2 denkt het ministerie er over om onderzoek te gaan doen naar een privacy-proof DNA-bank of het vergoeden van DNA-testen en het verbeteren van de zoekmogelijkheden in het land van herkomst. Pas in fase 3, als ook de COIA haar rapport heeft uitgebracht, wordt er gekeken naar de mogelijkheden individuele zoektochten te vergoeden.
Verder wil het ministerie in gesprek over de mogelijkheden tot naamswijziging, dubbele nationaliteit en de problemen die er zijn als een geboorteakte ontbreekt.
De COIA heeft in een brief (van 12 oktober 2020) aan het ministerie laten weten dat zij hopen dat hun rapport in februari 2021 klaar zal zijn. Verder geven zij aan dat zij zich in hun rapport niet zullen uitspreken over schuld en aansprakelijkheid.

Hoe nu verder?

Hoewel alles heel langzaam gaat zijn we blij dat het ministerie geluisterd heeft en zélf met de adoptieorganisaties gaat bepalen waar het geld heen gaat, en dit niet, zoals eerst het plan was, via het FIOM laat lopen.
Daarnaast heeft het ministerie aangegeven de adoptieorganisaties te willen betrekken in de besluitvorming. Hiervoor wordt een regiegroep ingesteld waar ook de organisaties van geadopteerden lid van kunnen worden. Verder wordt er een intermediair aangesteld vanuit de adoptieorganisaties.
Het feit dat de COIA geen uitspraak zal doen over schuld en aansprakelijkheid betekent dat hier op korte termijn geen duidelijkheid over komt.

Hoewel we nog even geduld moeten hebben voordat we echt verder kunnen, hopen we echt dat het vanaf nu sneller zal gaan.

We kunnen niet wachten om door te gaan met het zoeken en vinden van moeders!

Verder lezen? Open hier de brief van het ministerie >>>

en hier de brief van de Commissie OIA >>>

error: