Chinezen in Indonesie (Tionghoa)

Geschiedenis van Chinezen in Indonesie
Dit is een oude schoolplaat die vroeger in de scholen in Nederland in de klas hing als de kinderen aardrijkskundeles kregen. Deze schoolplaat is door heel veel kinderen gezien. Het is het Chinese kamp in Batavia.

Chinezen in Indonesië

 

Taalgebruik

In dit artikel worden de aanduidingen gebruikt voor bevolkingsgroepen, die vroeger gebruikelijk waren (bijvoorbeeld “Inlanders” of “vreemde Oosterlingen”). Omdat deze aanduidingen nu niet meer passend zijn, kan dit confronterend zijn. De wijze waarop de Indische samenleving was georganiseerd, was gebaseerd op apartheid. Dit wordt pas goed duidelijk door de oude termen te gebruiken. Deze termen worden dus gebruikt om duidelijk te maken hoe men vroeger naar de verschillende bevolkingsgroepen keek, niet omdat deze termen passend worden geacht.

    • Inlander: de oorspronkelijk bevolking van Nederlands-Indie (nu Indonesië)
    • Tionghoa: Indonesiërs van Chinese komaf. (Tiongkok is het woord voor China.) De term “orang Cina” heeft een negatieve klank. Tegenwoordig wordt de Engelse aanduiding (Chinese) door de jongeren niet meer als beledigend gezien.
    • Europeanen: voornamelijk mensen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Oostenrijk en andere Europese landen
    • Koelies: contractarbeiders die onder slechte omstandigheden zwaar werk verrichten.

 


Beeld van Zheng He in Semarang
Beeld van Zheng He in Semarang

Cultuur

Als sinds de 13 eeuw vestigden Chinezen zich in Indonesië. Vooral aan de noordkust van Java maken zij onderdeel uit van de geschiedenis en cultuur. Zo stamt de sultan van Cirebon af van Arabische en Chinese voorouders. In Semarang staat een tempel op de plaats waar de Ming-admiraal Zheng He aan wal kwam in 1406. Zheng He was afkomstig uit Yunnan (China) en was een van de personen die de Islam naar Java bracht.

Handel

Vanaf de 17e eeuw haalden de Nederlanders Chinese arbeiders (koelies) naar Indonesië om te werken op de plantages en in de mijnen.
Op de plantages begonnen juist zij vaak kleine winkeltjes en ze bleven altijd een belangrijke rol spelen in de handel.

Koelies Borneo
Chinese koelies in Borneo (Kalimantan)

Geweld en opstanden

Uit de geschiedenis zijn vele botsingen en zelfs moordpartijen bekend. In 1740 bestond de helft van de inwoners van Batavia (Jakarta) uit mensen van Chinese komaf (ongeveer 5000 handelaren en ambachtslieden in de stad en 10.000 koelies (contractarbeiders) buiten de stad). Bij een opstand van de koelies werd er wraak genomen op alle Chinezen met tussen de 5000 en 10.000 doden tot gevolg. Sommige wijken in Jakarta herinneren nog aan deze gebeurtenissen zoals Bidaracina  (Bloed der Chinezen) en Tanah Abang (Rode Aarde).

Lees meer>>

Weeshuistoerisme

weeskinderen

Kinderen zonder ouders werden vroeger in Indonesië in de meeste gevallen opgevangen binnen de familie. Weeshuizen zijn geïntroduceerd in de koloniale tijd. Niet alleen om de kinderen opvang te geven maar ook met het idee hierdoor invloed te kunnen uitoefenen op de opvoeding en scholing van deze kinderen. 

Als kinderen door omstandigheden niet bij hun ouders kunnen opgroeien zijn zij het slechtste af in een weeshuis. Het steunen van gezinnen, pleegzorg of als het echt niet anders kan gezinsvervangende gezinshuizen is een veel betere optie. Helaas zijn weeshuizen nu een nieuw verdienmodel geworden.

Vanuit het Westen gaan toeristen tijdens hun vakantie graag op bezoek in weeshuizen of gaan zij hier een korte periode vrijwilligerswerk doen. Zij betalen voor hun verblijf of voor de optredens van de kinderen of de producten die de kinderen knutselen. 

Doordat een weeshuis hiermee veel geld kan verdienen is het hebben van een weeshuis lucratief. Door de vraag vanuit het Westen wordt er minder geïnvesteerd in hulp aan huis, in pleegzorg en gezinshuizen en worden weeshuizen in stand gehouden of zelfs speciaal voor het toerisme opgericht. Meer dan 80% van de kinderen in weeshuizen in arme landen zijn geen wees hebben nog een ouder.

Toerisme en westers geld kan hierdoor bijdragen aan de uitbuiting van kinderen en belemmert hun toekomst in plaats van dat het hun kansen biedt.

Door de vele mensen die het weeshuis bezoeken en de vrijwilligers die komen en gaan ontstaat hechtingsproblematiek. Kinderen hebben juist behoefte aan vaste verzorgers en privacy. Ook lopen de kinderen risico’s omdat je niet weet of deze toeristen in Nederland een verklaring van goed gedrag zouden kunnen krijgen.

Kinderen horen naar school te gaan. Geen liedjes te zingen voor toeristen of knutselwerkjes te maken voor de verkoop. Ook zij hebben recht op privacy, veiligheid en een privé-en gezinsleven.

Een bezoek aan een weeshuis doet meer kwaad dan goed. Zet je in voor kwetsbare gezinnen en gemeenschappen, zodat de kinderen gewoon thuis kunnen blijven wonen.

Unicef en andere organisaties voeren daarom de campagne #StopWeeshuistoerisme >>>

Doe je mee?

(de foto boven het bericht is slechts ter illustratie, dit is geen weeskind)

Tweelingen

Tweelingen adoptie

Tweelingen

Bij het lezen van het boek “Partini, Recollections of a Mangkunagaran Princess” valt  het volgende op:

Prinses Partini vertelt bij het vertellen van haar levensverhaal dat toen ze kinderen kreeg haar vader vroeg of hij één van haar kinderen mocht opvoeden. Dit weigerde ze.
Dit werd anders toen ze een tweeling kreeg: “But when the twins arrived I had to comply with father’s request, especially since according to ancient Javanese tradition, twins were not allowed to be brought up together. “

Omdat ze ver weg woont houdt ze contact met haar vader per brief. Ze schrijven elkaar over de tweeling en het valt op dat de kinderen hetzelfde meemaken (ze vallen bijvoorbeeld beiden uit hun bedje). Na vier jaar wordt de tweeling weer herenigd. Ze spreken dan niet meer dezelfde taal, maar dit is geen enkel probleem; de broertjes gaan door met hun leven alsof er niets gebeurd is.

Hoe zit het met deze oude Javaanse traditie?

Er bestaan inderdaad meer verhalen en mythes over tweelingen. Gelukkig worden deze mythes nu niet meer geloofd.

Vroegere tijden

In vroegere tijden werd de geboorte van een tweeling in verschillende delen van Indonesië gezien als een ramp voor de ouders en zelfs het hele dorp. Op Bali was het gebruik dat de ouders met de pasgeboren tweeling het dorp moesten verlaten totdat het dorp, na het brengen van vele offers, na 42 dagen weer “rein” was. Het krijgen van een tweeling was voorbehouden aan de vorst en als gewone burgers een tweeling kregen werd dit gezien als belediging. Er werd daarom voor gekozen één van de tweeling zo verweg als mogelijk te laten opgroeien totdat hij of zij volwassen was.
Ook zijn er streken in Indonesië waar de geboorte van een tweeling juist gezien werd als een zegen van de goden. 

De geboorte van tweelingen was omgeven met veel bijgeloof.

Samen opgroeien

Een van de oude tradities is dat tweelingen niet samen mogen opgroeien. Het idee is dat als je de tweeling samenhoudt ze ziek zullen worden. 

Er zijn veel verhalen over tweelingen die gescheiden zijn en waarvan één bij een familielid is ondergebracht.
Volgens de oude traditie (adat) is het beter een tweeling de eerste vier jaar van hun leven te scheiden. Nu gebeurt dit niet meer, maar vroeger was dit de praktijk.

Nu lees je in de meer recente adviezen dat je de kinderen wel samen kunt laten opgroeien. Het advies is wel hen naar aparte klassen te laten gaan op school omdat dit beter is voor hun ontwikkeling. Het feit dat tweelingen sneller ziek zijn, wordt uitgelegd doordat ze veel samen zijn en dus elkaar sneller besmetten of het zelfde eten en dus als er iets met het eten is, zij hier beiden ziek van worden.

De placenta

Als de tweeling geen placenta heeft gedeeld is het belangrijk de placenta’s apart te begraven. Als je dit niet doet zullen de kinderen later met elkaar willen trouwen. Deze traditie bestaat nog steeds. 

Het oudste kind

Binnen de Indonesische cultuur is het belangrijk te weten wie van de broers of zussen binnen een gezin de oudste is: de oudste noemt de jongere zus of broer “adik” en de jongere broer of zus noemt de oudere “kakak”. De jongere broer of zus is aan de oudere broer of zus respect verschuldigd.

Bij tweelingen wordt dit omgedraaid. Er wordt gezegd dat het oudste kind eigenlijk het tweede kind is, omdat het kind dat als tweede wordt geboren altijd de ander heeft geholpen als eerste geboren te worden.

Bij een tweeling wordt de jongste om deze reden de oudste en dus “kakak” genoemd, en de eerstgeborene wordt gezien als jongste en dus “adik” genoemd.

Tweeling-gen

Tot slot is er nog de mythe dat alleen een mannelijk tweeling het “tweeling-gen” doorgeeft en zelf ook tweelingen zal krijgen. Ook deze mythe berust niet op waarheid, maar wordt nog steeds door veel mensen geloofd.

Herken je deze mythes?

Indonesisch koken

Indonesisch koken

Denk je aan Indonesië dan denk je aan lekker eten.

Waar we in Nederland al snel over het weer praten als we even een praatje maken, gaat het gesprek in Indonesië snel over eten.
Heerlijk recepten uitwisselen of delen wat je het liefste eet. Gezellig lekker kletsen.

Nu kennen we het Indonesische eten dat we bij de Chinees halen, maar dat haalt het natuurlijk niet bij het echte Indonesische eten. Verse ingrediënten die soms uit eigen tuin worden gehaald of dichtbij zijn verbouwd en geoogst. Vegetarische gerechten zoals Sayur Lodeh of lekkere gerechten met kip. 

Symboliek

Op Java is ook het eten rijk aan symboliek.
Wist je dat Sayur Lodeh het liefst met zeven verschillende ingrediënten wordt bereid? In moeilijke tijden wordt het gegeten in een poging om iets dat onvermijdelijk lijkt toch af te wenden of af te zwakken.

Krijg je al trek?

Lijkt je het leuk om een kijkje te nemen in een echte Javaanse keuken? En samen een echt Javaans gerecht te bereiden? Dat kan, grijp je kans en geef je op: 

Je krijgt van te voren een lijstje met de boodschappen die je moet halen. Je krijgt een link via zoom en maakt contact met Pardi en Dwi in Jogjakarta en samen gaan jullie koken, in het Engels. Jij in Nederland, zij in Jogja. 

Het laatste jaar hebben Pardi en Dwi met al veel mensen gezellig gekookt. Voordat je begint lijkt het misschien wat awkward, maar gewoon doen, met familie of vrienden als groepje, of alleen. (Ook een leuke manier om je kinderen kennis te laten maken met Indonesië)

Na afloop eet je lekker en heb je er een mooie belevenis bij, fijn om er toch even “uit” te kunnen. We hebben Indonesië al lang genoeg moeten missen.

kosten: 15 euro (alles je het samen met vrienden doet, deel je dit bedrag samen)

Door de pandemie zijn veel mensen hun werk kwijt geraakt in Indonesië. Pardi en Dwi worden bij de voorbereiding van de workshop geassisteerd door een gezin dat steun kan gebruiken. Zo krijgt je geld een goede bestemming!

#lekkereten

Gun jezelf deze ervaring en doe het gewoon! >>>

De stand van de zon, de maan en de sterren

stand van de zon, de maan en de sterren

Als je als toerist naar Indonesië gaat leer je veel van je geboorteland kennen. De vriendelijke mensen, de prachtige natuur.

Maar hoe leven de Indonesiërs nu echt in de kampungs van Jakarta? Om als toerist het echte leven te leren kennen is niet makkelijk. Als je het geluk hebt dat je je familie hebt gevonden kun je het echte leven bij hen vinden, als je het goed met ze kunt vinden.

Heb je je familie nog niet gevonden en/of mis je Indonesië? Een makkelijke en leuke manier om een inkijkje te krijgen in het echte leven in een wijk in Jakarta is door de documentaire en film “de stand van de zon, de maan en de sterren” te bekijken. Een echte aanrader.

Gedurende 12 jaar is het gezin Sjamsudin in Jakarta gevolgd door een cameraploeg (ongeveer in de periode 1998-2010). Het resultaat is een prachtige film over het lief en leed dat zij meemaken. Ook geeft het een goed inzicht in het leven in Indonesië.

Het laatste deel (de stand van de sterren) vind je op internet:

Kijk de aflevering op NPO>>>

De eerste twee delen kun je tweedehands nog op DVD kopen.

Vrijwilligers gezocht!

project indonesie adoptie

Hoewel het ministerie onlangs bekend heeft gemaakt dat er meer dan 36 miljoen euro vrij wordt gemaakt voor een landelijke expertisecentrum, maar er nog steeds geen geld beschikbaar wordt gesteld voor individuele zoektochten en DNA-onderzoek, zit er toch wat vooruitgang in de mogelijkheden om de moeders in Indonesië en geadopteerden in Nederland te ondersteunen.

Geld voor projecten

Na lang wachten heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid onze subsidieaanvraag verwerkt en volledig -zonder enige opmerking of aanpassing- goedgekeurd!
Wat zijn wij enorm blij met dit goede nieuws!

Dit betekent dat we per direct kunnen beginnen met de uitvoering van verschillende projecten in Indonesië!


Vind je het leuk mee te helpen bij de uitvoering van deze projecten in Indonesië?

Wil je meedenken over de nadere invulling? Vindt je het leuk contact te leggen met de vrijwilligers in Indonesië? Kan je goed samenwerken en ben je resultaatgericht?

Stuur ons een mail en geef aan welk project je voorkeur heeft:

1. Professionalisering veldwerk in Indonesië

Met dit project vergroten we de professionaliteit en deskundigheid van de vrijwilligers in Indonesië zodat we geadopteerden en hun biologische familie beter kunnen ondersteunen en helpen.

We hebben geld gekregen om een vijfdaagse cursus op te zetten in Indonesië waarbij de vrijwilligers les krijgen van Nederlandse en Indonesische docenten.
De vrijwilligers leren over de achtergrond van de geadopteerden, de privacywetging, de zoekmogelijkheden, maar ook hoe zij helder en duidelijk kunnen communiceren met mensen in een kwetsbare positie en planmatig kunnen werken en rapporteren.

Mentoren zullen worden opgeleid om geadopteerden bij te staan wanneer de moeder of biologische familie is gevonden. Zij kunnen helpen misverstanden te voorkomen en hebben oog voor cultuurverschillen en mogelijke afhankelijkheidsrelaties.

Een vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld indien er onverhoopt toch iets niet goed is gegaan en de geadopteerde en/of moeder hierbij hulp nodig heeft.

Aan de cursus kunnen de vrijwilligers (veldwerkers, mentoren en vertrouwenspersonen) uit Indonesië deelnemen. Aan het eind van de opleiding onderschrijven zij gedragsregels, en ontvangen zij een certificaat.

2. Het (verder) in kaart brengen van de zoekmogelijkheiden

Aan de hand van informatie die nu al bekend is, gecombineerd met de adviezen van deskundigen in Indonesië wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn.
We ontwikkelen een stappenplan aan de hand waarvan elke geadopteerde en familie in Indonesië inzichtelijk kan krijgen wat er nog mogelijk is en wat al geprobeerd is.

 3. Het ontwikkelen van een database

Met een programmeur in Indonesië ontwikkelen we een database waarmee het zoeken in documenten systematischer kan verlopen en er makkelijker verbanden kunnen worden gelegd. Vanzelfsprekend moet deze database voldoen aan alle Europese en Indonesische wetgeving op dit gebied.

4. Het opzetten van een website in Indonesië en het voeren van een mediacampagne

Via een nieuwe website en mediacampagne in Indonesië roepen we moeders en hun familie op om zich te melden en proberen we het taboe wat er nog op adoptie rust te doorbreken.

5. Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor de moeders

Met behulp van Indonesische grafisch designers ontwikkelen we voorlichtingsmateriaal met behulp van tekeningen en stripverhalen (om ook de analfabete moeders te kunnen bereiken) aan de hand waarvan de moeders kunnen worden voorgelicht over DNA-onderzoek.


Voor elk project geldt:

Vrijwilligers in Nederland komen slechts in aanmerking voor een onkostenvergoeding (op basis van gemaakte noodzakelijke kosten.)

Zelf ontvangen we als bestuursleden geen enkele vergoeding.

Doe je mee?

Zoals je kunt lezen zal het uitvoeren van deze projecten veel tijd gaan kosten en zijn we dringend op zoek naar serieuze helpende handen.

Dus ben jij die serieuze kandidaat die tijd over heeft en het leuk zou vinden om ons hierbij geheel vrijwillig te helpen?

Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@adoptie-indonesie.nl

Zoeken in Jakarta

De meeste adopties zijn in Jakarta geregeld. Veel moeders kwamen oorspronkelijk niet uit Jakarta. Toch komt bijna elke geadopteerde namen van instanties en adressen uit Jakarta tegen in de adoptiepapieren.
Jakarta is een snel groeiende stad. Elk jaar vertrekken veel mensen uit de dorpen naar de grote stad om werk te zoeken. In de dorpen is de sociale structuur hecht. Families wonen vaak al generatie op generatie in hetzelfde dorp. Iedereen kent elkaar. In de grote stad is dit heel anders.

In Jakarta wonen mensen uit heel Indonesië. De mensen uit de dorpen op zoek naar werk hebben niet veel geld en komen in de arme wijken terecht, telkens op zoek naar een beter baantje en een beter plekje. Mensen wonen daarom niet lang op dezelfde plek. De sociale structuur is hierdoor in de stad minder hecht. Men blijft sterkere banden voelen met de geboortedorpen en probeert als het kan met de feestdagen terug te keren naar het dorp en ook als men ouder wordt, kiest men er vaak voor de oude dag weer in het dorp door te brengen.

Jakarta heeft zich als stad enorm ontwikkeld de afgelopen decennia. In 1970 woonden er 5 miljoen mensen in Jakarta, nu ongeveer 10 miljoen (in de regio Jakarta woonden 8 miljoen rond 1970, nu zelfs 30 miljoen) mensen. De stad ziet er heel anders uit. Veel woonwijken in het centrum zijn afgebroken en grote wolkenkrabbers en winkelcentra zijn hier voor in de plaats gekomen.

Heb je alleen maar gegevens uit Jakarta in je dossier staan dan begrijp je dat je zoektocht heel moeilijk zal zijn. Waar je in een dorp oude adressen vaak gewoon terugvindt en in de dorpen vaak wel familieleden treft, is dit in Jakarta heel anders.
Adressen bestaan vaak niet meer, huizen en wijken zijn afgebroken en als je al een adres terugvindt dan wonen hier al weer andere mensen, die hier nog niet woonden in de jaren 70 of 80 en je dus ook niet verder kunnen helpen.

Moeders die nog maar net in Jakarta woonden waren vaak nog in het bezit van een identiteitskaart uit het dorp. Als je geluk hebt zijn deze gegevens terug te vinden in je adoptiepapieren en is het dorp waar je moeder oorspronkelijk vandaan komt in de papieren vermeld.

Vind je alleen gegevens uit Jakarta in je dossier dan is de kans helaas groot dat er geen aanknopingspunten gevonden kunnen worden.
Een zoektocht in een dorp heeft zoveel meer kans van slagen.

Heb je gezocht in Jakarta? Wat zijn je ervaringen?
Stuur ons een privéberichtje en we kijken of we de adressen uit jouw dossier terug kunnen vinden op onze oude kaart van Jakarta.

Achternamen op Java

achternamen in Indonesie
In Indonesië en dan vooral op Java hebben veel mensen maar 1 naam en dat is hun voornaam.
Maar één naam? Ja, men heeft geen achternaam of familienaam, alleen een voornaam.
De naam of namen die je ouders je geven is je naam, niets meer en niets minder.
Dit is lastig voor ons omdat je aan de naam de familiebanden niet kunt zien. Pas na doorvragen weet je wie familie is van wie.

Hoe gaat dit in officiële papieren? Soms wordt bij de voor- en achternaam dezelfde naam ingevuld, soms wordt het vakje waar je je achternaam moet invullen leeg gelaten.
Heeft jouw moeder een achternaam?
error: