Batik

De tijd vliegt

Stichting Ibu Indonesia is opgericht voor de grote vergeten groep: De moeders die hun kind moeten missen. Stichting Ibu Indonesia zet zich nu alweer twee jaar in voor deze moeders.

Om deze moeders te kunnen steunen zijn we nu alweer ruim 1 jaar geleden begonnen met het verkopen van batik producten.

Waarom batik? 

Omdat batik staat voor Indonesië.

Batik producten zijn niet alleen stijlvol en mooi, maar vertellen ook een verhaal. Elk motief heeft een  betekenis. Batik heeft veel verschillende stijlen en kleuren. Net als Indonesië is batik prachtig, veelzijdig en met een enorme diepte.

De boodschap van batik

Door batik te dragen en te gebruiken maak je een subtiel statement. De boodschap van batik wordt begrepen door wie hier naar luistert. Laat zien wie je bent en dat je trots bent op je afkomst. Ontmoet Indonesië in batik.

Stichting Jasmine 

De batik producten zijn te vinden op de website van Stichting Jasmine. Op deze website staat ook veel informatie over de achtergrond van de motieven. In de toekomst zal hier ook informatie te vinden zijn over andere aspecten van de Indonesische cultuur.

De opbrengst is voor sociale projecten in Indonesië, waaronder ook de moeders.

Samen

De batik producten worden ontworpen met onze partners in Indonesië en worden allemaal in Indonesië gemaakt. Zo dragen we bij aan de werkgelegenheid en zorgen we ervoor dat men een eigen inkomen kan verdienen.

Inspiratie

Het afgelopen jaar hebben we al veel mensen blij gemaakt en geïnspireerd met onze mooie batik.

Tot aan kerst zullen we verschillende producten en motieven laten zien voor leuke cadeau ideeën en meer inspiratie.

Bezoek de website van Stichting Jasmine>>>

 

Vrijwilligers gezocht!

project indonesie adoptie

Hoewel het ministerie onlangs bekend heeft gemaakt dat er meer dan 36 miljoen euro vrij wordt gemaakt voor een landelijke expertisecentrum, maar er nog steeds geen geld beschikbaar wordt gesteld voor individuele zoektochten en DNA-onderzoek, zit er toch wat vooruitgang in de mogelijkheden om de moeders in Indonesië en geadopteerden in Nederland te ondersteunen.

Geld voor projecten

Na lang wachten heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid onze subsidieaanvraag verwerkt en volledig -zonder enige opmerking of aanpassing- goedgekeurd!
Wat zijn wij enorm blij met dit goede nieuws!

Dit betekent dat we per direct kunnen beginnen met de uitvoering van verschillende projecten in Indonesië!


Vind je het leuk mee te helpen bij de uitvoering van deze projecten in Indonesië?

Wil je meedenken over de nadere invulling? Vindt je het leuk contact te leggen met de vrijwilligers in Indonesië? Kan je goed samenwerken en ben je resultaatgericht?

Stuur ons een mail en geef aan welk project je voorkeur heeft:

1. Professionalisering veldwerk in Indonesië

Met dit project vergroten we de professionaliteit en deskundigheid van de vrijwilligers in Indonesië zodat we geadopteerden en hun biologische familie beter kunnen ondersteunen en helpen.

We hebben geld gekregen om een vijfdaagse cursus op te zetten in Indonesië waarbij de vrijwilligers les krijgen van Nederlandse en Indonesische docenten.
De vrijwilligers leren over de achtergrond van de geadopteerden, de privacywetging, de zoekmogelijkheden, maar ook hoe zij helder en duidelijk kunnen communiceren met mensen in een kwetsbare positie en planmatig kunnen werken en rapporteren.

Mentoren zullen worden opgeleid om geadopteerden bij te staan wanneer de moeder of biologische familie is gevonden. Zij kunnen helpen misverstanden te voorkomen en hebben oog voor cultuurverschillen en mogelijke afhankelijkheidsrelaties.

Een vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld indien er onverhoopt toch iets niet goed is gegaan en de geadopteerde en/of moeder hierbij hulp nodig heeft.

Aan de cursus kunnen de vrijwilligers (veldwerkers, mentoren en vertrouwenspersonen) uit Indonesië deelnemen. Aan het eind van de opleiding onderschrijven zij gedragsregels, en ontvangen zij een certificaat.

2. Het (verder) in kaart brengen van de zoekmogelijkheiden

Aan de hand van informatie die nu al bekend is, gecombineerd met de adviezen van deskundigen in Indonesië wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn.
We ontwikkelen een stappenplan aan de hand waarvan elke geadopteerde en familie in Indonesië inzichtelijk kan krijgen wat er nog mogelijk is en wat al geprobeerd is.

 3. Het ontwikkelen van een database

Met een programmeur in Indonesië ontwikkelen we een database waarmee het zoeken in documenten systematischer kan verlopen en er makkelijker verbanden kunnen worden gelegd. Vanzelfsprekend moet deze database voldoen aan alle Europese en Indonesische wetgeving op dit gebied.

4. Het opzetten van een website in Indonesië en het voeren van een mediacampagne

Via een nieuwe website en mediacampagne in Indonesië roepen we moeders en hun familie op om zich te melden en proberen we het taboe wat er nog op adoptie rust te doorbreken.

5. Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor de moeders

Met behulp van Indonesische grafisch designers ontwikkelen we voorlichtingsmateriaal met behulp van tekeningen en stripverhalen (om ook de analfabete moeders te kunnen bereiken) aan de hand waarvan de moeders kunnen worden voorgelicht over DNA-onderzoek.


Voor elk project geldt:

Vrijwilligers in Nederland komen slechts in aanmerking voor een onkostenvergoeding (op basis van gemaakte noodzakelijke kosten.)

Zelf ontvangen we als bestuursleden geen enkele vergoeding.

Doe je mee?

Zoals je kunt lezen zal het uitvoeren van deze projecten veel tijd gaan kosten en zijn we dringend op zoek naar serieuze helpende handen.

Dus ben jij die serieuze kandidaat die tijd over heeft en het leuk zou vinden om ons hierbij geheel vrijwillig te helpen?

Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@adoptie-indonesie.nl

Help mee!

help mee zoektocht Indonesie
Ook vanuit Indonesië zien we steeds meer bezoekers op de website. We doen er alles aan om de drempels voor de moeders te verlagen zodat ze contact met ons kunnen opnemen voor het afgeven van DNA. (Uiteraard zullen we de moeders pas bezoeken wanneer Corona dit toelaat.)
Als Stichting richten wij ons op DNA-onderzoek en het vinden van moeders in Indonesië.
Hiervoor hebben we geld en informatie nodig. Geld voor de aanschaf van DNA-kits voor de moeders in Indonesië en informatie uit zoveel als mogelijk adoptiedossiers om de moeders te kunnen vinden.
Dit kunnen we niet alleen! Help mee, stuur ons de informatie uit jouw dossier en help ons aan de financiële middelen!

Is je zoektocht doodgelopen?

adoptie zoektocht doodgelopen
Is je zoektocht doodgelopen? Heb je de moeder uit je adoptiepapieren gevonden maar is er geen match? Je bent niet alleen. We weten hoe dit voelt.
De enige optie die overblijft lijkt in veel gevallen DNA-onderzoek te zijn. Hoe meer moeders we vragen DNA-af te staan voor een DNA-bank, hoe meer kans we hebben toch nog onze moeder te vinden.
Dus ook al is je zoektocht doodgelopen, neem contact met ons op en deel de gegevens zodat wij de moeder die in je papieren wordt genoemd kunnen bezoeken en haar kunnen vragen DNA af te staan. Zo helpen we elkaar en komt er misschien toch nog een match. Ook informatie van de getuigen ontvangen we graag, omdat gebleken is dat dit vaak ook moeders zijn die een kind hebben afgestaan.
Neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact op, Help ons de moeders te vinden!

Corona

corona indonesie
Het is een tijdje stil geweest maar we hebben niet stil gezeten.
De website wordt goed bezocht en we hebben al veel reacties binnen. Bedankt voor alle informatie die jullie met ons delen! Dit helpt ons goed op weg om moeders in Indonesië te vinden.
Als Stichting richten wij ons op DNA-onderzoek en het vinden van moeders in Indonesië.
Helaas is het door corona op dit moment niet mogelijk moeders te bezoeken in Indonesië. Ondanks dat we geen tijd te verliezen hebben, willen we de moeders die toch al vaak in kwetsbare omstandigheden leven, niet extra in gevaar brengen door ze te toch te bezoeken.
Vorig jaar hebben we via MijnRoots gegevens ontvangen van 14 moeders die via een zoektocht gevonden waren, maar geen DNA-match hadden met de geadopteerde. Deze moeders gaven aan dat zij wel een kind voor adoptie hebben afgestaan. Wij willen hen helpen hun kinderen te vinden. Voor deze moeders hebben we DNA-kits geregeld. Twee moeders van de lijst hebben we inmiddels bezocht. De overige 12 gaan we bezoeken zodra corona ons dit weer toestaat.
Hoewel we de DNA-kits voor hen klaar hebben liggen, zoeken we nog wel geld om de onkosten in Indonesië (reis-en portokosten) voor onze vrijwilligers ter plekke te kunnen voldoen.
error: