Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is wetgeving die tot doel heeft de privacy van burgers uit de gehele Europese Unie te beschermen.

Omdat privacy belangrijk is ongeacht de wetgeving en nationaliteit van de mensen voor wie wij werken gaan wij altijd zorgvuldig om met het vertrouwen dat in ons wordt gesteld. Wij, de Stichting Ibu Indonesia, zijn verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd.

De AVG  is een goede aanleiding om je uit te leggen hoe wij met persoonsgegevens om gaan. De AVG vraagt om uit te leggen welke informatie wij ontvangen, waarom wij deze informatie ontvangen, hoe wij hier mee omgaan en hoe wij persoonlijke gegevens beschermen.

Welke gegevens en waarom?

Om te kunnen reageren op je bericht, ontvangen wij je naam en e-mailadres. Vaak geef je ook je telefoonnummer.
Deze gegevens hebben wij nodig zodat wij contact met je kunnen leggen.
Als je gegevens stuurt over mogelijke moeders in Indonesië dan gebruiken wij deze gegevens om deze moeders te bezoeken.
De gegevens die wij ontvangen bewaren wij niet langer dan nodig is voor een goede dienstverlening. Je persoonsgegevens worden niet met met derden gedeeld zonder je toestemming.
Ook als we op de hoogte raken van meer privacygevoelige informatie zullen wij vanzelfsprekend deze informatie zonder je toestemming niet delen.

Wij plaatsen nooit foto’s van moeders of geadopteerden die elkaar hebben gevonden op Facebook, Instagram of andere social media. Wij zullen je hier dan ook niet om vragen. Een ieder die zijn of haar familie zoekt weet hoe belangrijk deze zoektocht in je leven kan zijn. We zijn blij voor iedereen bij wie het lukt deze zoektocht tot een goed einde te brengen.
Dit moment is van jou en van jouw familie. 

Van de moeders in Indonesië ontvangen wij DNA-materiaal. Wij dragen er zorg voor dat de moeders worden voorgelicht over de mogelijkheden van het vastleggen van DNA in een DNA-bank en het beheren van het account bij deze DNA-bank. Het is noodzakelijk dat de moeder voor het bepalen van het DNA en het beheren van het account bij deze bank nadrukkelijk toestemming geeft. Deze toestemmingsverklaring kan op elke moment worden ingetrokken.

De beveiliging van de persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is beveiligd met een SSL-certificaat en wij maken gebruik van een in Nederland gevestigde provider, die de website host op eigen servers in Nederland. Ons e-mailadres heeft een uniek wachtwoord en loopt via dezelfde Nederlandse provider.

Cookies of vergelijkbare technieken

Om te kunnen zien hoeveel bezoekers onze website bezoeken, maken wij gebruik van Google Analytics. Wij hebben begrepen dat Google Analytics in dit geval gebruik maakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heb je het recht op “gegevensoverdraagbaarheid”. (Dit betekent dat je kunt vragen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken, naar jou, of op jouw verzoek, naar een ander, te sturen.) Op basis van de regelgeving heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Als je in Nederland woont kan dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens sturen via het contactformulier

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop je privacy wordt gewaarborgd verzoeken wij dit te laten weten, zodat wij hier op kunnen reageren.

Berber Swart, Marieke Keizer en Patricia Steenstra

Stichting Ibu Indonesia

Hoe nuttig was deze informatie?

Jammer dat je deze informatie niet zo nuttig vond

Help ons dit te verbeteren

Wil je feedback geven?

error: