Weigering om alle documenten openbaar te maken

Nu bijna anderhalf jaar geleden heeft Stichting Ibu Indonesia het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om aan de hand van twaalf vragen nadere stukken te overleggen over de adoptiepraktijk in Indonesië eind jaren 70/begin jaren 80. Dit verzoek hebben we gedaan op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur.

Het ministerie heeft ons nu laten weten dat er tien documenten gevonden zijn die onder de reikwijdte van het verzoek vallen. Van deze tien documenten waren er negen nog niet openbaar. Dit zijn dus nieuwe bronnen.

Het ministerie weigert één document openbaar te maken. Dit document zou de persoonlijke aantekeningen van ambtenaren betreffen.
Op de inventarislijst wordt dit document uit 1979 (dat dus niet openbaar wordt gemaakt) omschreven als “concept nota onderzoek n.a.v. artikel in Trouw”.

Dit artikel in Trouw ging over de werkzaamheden van stichting Flash in Indonesië waarbij gezinnen in Irian Jaya verkeerd waren voorgelicht over adoptie en dachten dat hun kinderen slechts tijdelijk voor vakantie naar Nederland zouden gaan.

Naar aanleiding van dit artikel in Trouw heeft de Raad voor Kinderbescherming  opdracht gekregen onderzoek in te stellen naar Flash.
Na dit onderzoek geeft voormalig Staatssecretaris Haars aan dat Flash niet ontoelaatbaar heeft gehandeld. Er zou niet zijn gebleken dat de stichting zich niet aan de richtlijnen van het ministerie heeft gehouden. Er komt geen nader onderzoek.

De “conceptnota onderzoek” kan meer inzicht geven in de wijze waarop het ministerie de melding over de misstanden bij stichting Flash heeft onderzocht en waarom er niet is ingegrepen.

Tegen het niet verstrekken van deze conceptnota hebben we daarom bezwaar gemaakt. Nu -meer dan 40 jaar later- is er geen reden dit onderzoek niet openbaar te maken.

Ben jij geboren in Irian Jaya (Papoea) en geadopteerd? Neem contact op voor meer informatie.

error: